Blot en borger

Model: Tinche
Fotograf: Svend-Erik Madsen

BLOT EN BORGER udkom 31. januar 2020. Det er ikke direkte en to'er, men dog alligevel. 

PÅ BAGSIDEN AF BOGEN står der: 

Hvordan præger det en familie, når det meste af en borgers liv afhænger af det sociale system, hvor ens liv bliver vejet og opgjort af skønsvurderinger og lovgivning?
    Efter en barndom i helvede endte Birne Dalbjerg i det sociale system.
    Blot en borger er en autentisk fortælling om forfatterens liv i Danmarks sociale system i perioden 1977 til 2018.
    Den dybt personlige beretning indeholder både positive oplevelser og tragikomiske elementer, hvor systemets kassetænkning reducerer mennesket til et sagsnummer.
    Bogen er et vidnesbyrd om en næsten overmenneskelig kamp for at se glæden i livet.

GENERELT kan man sige, at jeg gennem det skrevne kommer ind på mine oplevelser om disse emner:

 • Revalidering
 • Førtidspension
 • Omskoling
 • Hjælp til spædbørn for de fattigeste
 • Støtte til kronisk syge børn
 • Merudgifter til kronisk syge børn
 • Skilsmisse
 • Moral og etik på kommunen
 • Konsekvenser af sagsbehandleres beslutninger
 • Faglig psykologsk støtte til familien
 • Når socialerådgivere/sagsbehandlere er enerådige
 • Jobcenteret
 • Fejldiagnoser hos læge og social konsekvens