Forlag

Jeg har bevidst valgt at lade to forskellige forlag udgive mine bøger.

Inden jeg valgte forlag læste jeg på flg. hjemmeside: https://danskforfatterforening.dk/generelt-om-forlagskontrakter/

Citat fra hjemmesiden:

Mange forlag ønsker meget brede rettighedsoverdragelser skrevet ind i forlagsaftalerne, også selvom forlagene ikke konkret påtænker, at udnytte alle de overdragne rettigheder. 

Har man overdraget bestemte rettigheder til et forlag (f.eks. lydbogsrettigheder), kan det være vanskeligt efterfølgende at kalde sine rettigheder tilbage. Man kan derfor komme i den situation, at forlaget ikke udnytter de pågældende rettigheder (f.eks. ikke udgiver lydbogen), men at man heller ikke selv kan udnytte rettighederne (og f.eks. lade et andet forlag udgive lydbogen).

Dansk Forfatterforening anbefaler, at man ikke overdrager flere rettigheder, end forlaget forpligter sig til at udnytte indenfor 12 måneder fra forlagsaftalens underskrivelse. Det er altafgørende, at det i forlagsaftalen nøje specificeres, hvilke rettigheder, der overdrages til forlaget. Man skal i den forbindelse særligt være opmærksom på sine digitale rettigheder. Mange forlag ønsker af få overdraget digitale rettigheder dog uden at specificere, hvad begrebet “digitale rettigheder” dækker over.