28-05-2021

Tilbud om mulig lydbøger - fra Sverige

Så fik jeg sådan et tilbud fra et stort svensk forlag: Bokförlaget Lind & Co AB - Spændende hvad det kan bllive til - ingenting, eller alting?

 

Jag jobbar med danska, norska och svenska ljudböcker på bokförlaget Lind & Co i Stockholm.

 Vi undrar om du skulle vilja få ut dina två böcker som ljudböcker i Danmark? Vi har inte läst dina böcker men tror spontant att böckerna skulle kunna sälja bra. Om intresse finns får du gärna mejla över pdf:er, så läser vi och gör helt förutsättningslösa ljudboksbedömningar.

 Vid samarbete erbjuder vi ljudboksavtal med förskott och royalty och vi står för samtliga kostnader.