23-07-2018

Kan du se Lyset er på Forenngen SPORS hjemmeside

Under landsforeningen SPORs hjemmeside er bogen omtalt:

http://landsforeningen-spor.dk/viden-om-senfoelger/litteraturlister/skoenlitteratur-og-biografier.aspx#.W1UJy2eB_SG